Main menu:

Søk

Velkommen

FiskarBondens Stue er stedet for kultur- og naturopplevelser, ro og fred.

FiskarBondens Stue er våningshuset på småbruket som har vært i familiens eie fra slutten av 1800–tallet. Men huset er mye eldre enn det, det er påbygd flere ganger opp gjennom åra. Fra 1976 til 2000 sto det ubebodd og nesten uten vedlikehold. Nå er det restaurert og nymalt – klart til å ta i mot gjester.

FiskarBondens Stue har sitt navn etter leveveien til de som har drevet gården. Det var en kombinasjon av bonde og fisker. Huset ligger på strandkanten ved rv 866. Fra frokostbordet kan man se ut over fjorden og på fuglelivet i fjæra.

Fjøset er bygd i 1911. Det hadde plass for 2-3 kyr, kalver, 20-25 sauer og 1 hest. Og oppe på “loftet” stor plass for tørrhøy. Det har også vært et eldhus bygd sammen med fjøset. Der kokte man “løypning” – fiskeavfall til dyra. Uthuset som står ved siden av våningshuset, hadde to funksjoner. I den ene delen var det “stabbur” og i den andre verksted. Ved veggen mot sjøen var slipesteinen.

Naustet er forholdsvis stort. Det skulle romme både nordlandsbåt og spissbåt, samt alle slags fiskeredskaper, garnstein, kavler og tauverk. Også smie, gangspell og utendørs bakarovn har det vært på småbruket. Småbruket er ikke i drift i dag, bortsett fra at det dyrkes litt potet og jordbær, og år om annet har man noen geitekillinger.